+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Азукен ООД партнира успешно с Лаки 131 ООД

Азукен ООД партнира успешно с Лаки 131 ООД в подготовката и изпълнението на проектни дейности

Азукен ООД партнира успешно с Лаки 131 ООД в подготовката и изпълнението на проектни дейности по договор с Иновации Норвегия за разработка и внедряване в дейността на дружеството на  иновативно технологично решение за проектиране и производство на матрици за леене под високо налягане на алуминиеви части. 

Проектът се осъществява в партньорство с висше учебно заведение, ТУ Габрово и фирма Руви плейс ООД. Стойността на проектните дейности е в размер на 532,000 EUR, от които 336000 EUR безвъзмездна помощ от Финансов механизъм на европейското икономически пространство – Норвежки финансов механизъм.

Към началото