+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

Author : АзУкЕн ООД

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Процедурата „Адаптирана работна среда“ е отворена за кандидатстване

Цел на процедурата: Подкрепа за предприятия в прехода към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, здравословна и безопасна работна среда. Допустими дейности: Дейност 1: Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти  за организация на работни процеси на конкретните работни […]

Стажант – управление проекти

Ако искате добра професионална реализация, ви трябва практически опит в реална среда.АзУкЕн дава възможност, както на младежи завършващи образованието си, така и на хора решили да се квалифицират и преквалифицират, чрез платен стаж. Стажът при нас е структуриран модел за придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера.В рамките на стажантската програма […]

От субсидирана заетост пускат НОВИ програми

Поради засилен интерес операция „Младежка заетост“ е удължена до 2023 г., а бюджетът й
се увеличава с 20 млн. лв. и така средствата възлизат на общо 102 млн. лв.

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Подкрепа, чрез съфинансиране на проекти, чието изпълнение води до внедряване и пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес, в приоритетните тематични области на ИСИС – Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Българските домакинства ще могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи

1. Процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – покана 1“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“

Съобщение относно помощта, която бихте желали да направите за Турция

Скъпи приятели, Благодарим ви, че сте с нас в този труден период. Бихме искали да споделим следното относно помощта, която бихте желали да направите за Турция: 1. ПАРИЧНА ПОМОЩ На първо място, бихме предпочели даренията да бъдат парични. A) За парични дарения: Посолството на Република Турция в София има открити левови и евро сметки в […]

Как да помогнем на пострадалите в Турция и Сирия?

Искате да помогнете на пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия, но не знаете как? Тук ще намерите списък с инициативи и организации, които можете да подкрепите. Земетресението, което разтърси Турция и Сирия в понеделник, беше едно от най-силните в региона за последните 100 години. Загиналите в двете страни са вече повече от 5000, а Световната здравна […]

Азукен ООД косултира фирма „Лифт корект“ ЕООД по мярката „Умения“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Азукен ООД изигра своята важна роля като консултант изготвил и управлявал проекта, с който фирма „Лифт корект“ ЕООД организира обучения на 13 свои служители и четирима безработни по мярката „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е финансиран с 36 738.71 лв. европейски средства и 18 054.34 лв. собствено финансиране. Дружеството развива дейност […]

Азукен ООД партнира успешно с Лаки 131 ООД в подготовката и изпълнението на проектни дейности

Азукен ООД партнира успешно с Лаки 131 ООД в подготовката и изпълнението на проектни дейности по договор с Иновации Норвегия за разработка и внедряване в дейността на дружеството на  иновативно технологично решение за проектиране и производство на матрици за леене под високо налягане на алуминиеви части.  Проектът се осъществява в партньорство с висше учебно заведение, ТУ Габрово и […]

АзУкЕн взе участие в работна визита на ЕК в софийското бюро по труда „Възраждане“

Днес бюрото по труда „Възраждане“, гр. София, бе домакин на работно посещение на Йерун Юте, началник на отдел В/5 „Румъния, България“ в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия (ЕК), заместник-министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и ръководителя на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов. Желанието […]

Към началото