+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

специално работно облекло

Процедурата „Адаптирана работна среда“ е отворена за кандидатстване

Цел на процедурата: Подкрепа за предприятия в прехода към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, здравословна и безопасна работна среда. Допустими дейности: Дейност 1: Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти  за организация на работни процеси на конкретните работни […]

Към началото