+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

наемане на безработни

100% успеваемост за АзУкЕн по процедура „Устойчива заетост на хора за неравностойно положение“

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да ви уведомим, че 100% от съвместните ни проекти са успешни по  Процедура: УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ и Оценителна сесия: BG05SFPR002-1.012-S1 Удоволствието ни е два пъти по-голямо, защото от почти 500  кандидата над 50% са отхвърлени на административно съответствие в частта на доброто познаване на ЗНЗ 2024 (Закона за насърчаване на […]

Процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

1. Цел на процедурата: Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. 2. Финансирането се извършва в съответствие с Регламент 1407/2013 г. „de minimis“ 100%; 3. Размер на проекта: Дейност 1 (задължителна) наемане на безработни, неактивни и лица с ТЕЛК; Дейност 2 – ментори; (1/2 МРЗ […]

Към началото