+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

лица с трайни увреждания

Процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

1. Цел на процедурата: Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. 2. Финансирането се извършва в съответствие с Регламент 1407/2013 г. „de minimis“ 100%; 3. Размер на проекта: Дейност 1 (задължителна) наемане на безработни, неактивни и лица с ТЕЛК; Дейност 2 – ментори; (1/2 МРЗ […]

Към началото