+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

Енергийно ефективни технологии в МСП

Управляващият орган на ОПИК 2014-2020 г., подготвя документация по обявяване на процедура за Енергийно ефективни технологии в МСП

ПРЕДСТОЯЩО Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/, подготвя документация по обявяване на процедура за Енергийно ефективни технологии в МСП. Средствата са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU и възлизат на около 70 млн. евро (136 226 120 лв.) и се планува да бъдат използвани за възстановяване на […]

Към началото