+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

Европейски социален фонд

От субсидирана заетост пускат НОВИ програми

Поради засилен интерес операция „Младежка заетост“ е удължена до 2023 г., а бюджетът й
се увеличава с 20 млн. лв. и така средствата възлизат на общо 102 млн. лв.

Към началото