+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

АзУкЕн

Стажант – управление проекти

Ако искате добра професионална реализация, ви трябва практически опит в реална среда.АзУкЕн дава възможност, както на младежи завършващи образованието си, така и на хора решили да се квалифицират и преквалифицират, чрез платен стаж. Стажът при нас е структуриран модел за придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера.В рамките на стажантската програма […]

АзУкЕн се премести на нов адрес

Уважаеми клиенти и приятели, Имам удоволствието да ви съобщя, че имаме нов адрес: гр. София, п.к. 1612, р-н Красно село, ж.к. „Лагера“, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б; С уважение, Антония Боянова – управител

Към началото