+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Обява за стаж в АзУкЕн ООД

Стажант – управление проекти

  • София, Лагера (карта)
  • Възможност за работа от вкъщи
  • Стаж
  • Пълно работно време
  • Гъвкаво работно време
  • Младежи до 29 години със счетоводно образование включително и завършено в ЦПО
  • Подходяща и за студенти
  • Подходяща и за кандидати с малък или без опит

Ако искате добра професионална реализация, ви трябва практически опит в реална среда.
АзУкЕн дава възможност, както на младежи завършващи образованието си, така и на хора решили да се квалифицират и преквалифицират, чрез платен стаж.

Стажът при нас е структуриран модел за придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера.
В рамките на стажантската програма стажантът работи като всеки друг служител, но целта му е да бъде наставляван, наблюдаван и обучаван. Стажантските ни програми са разработени така, че да помогнат на стажанта да се ориентира в професията и така да може да определи дали тази професия отговаря на неговите интереси и способности.

След успешното стажуване при нас, ще придобиете следните компетенции и специфични умения:

* Изграждане на корпоративни умения при водене на кореспонденция;
* Запознаване с основни нормативни актове, документи и правила;
* Участия в регулярни срещи за разпределение на задачи и получаване на информация;
* Участие в процесите по офериране и договаряне;
* Проследяване на предстоящите изисквания, нужди и очаквания на клиентите, свързани с конкретни прокети;
* Участие в разработването на проекти;
* Участие в управлението и отчитането на проекти;
* Умения за анализиране на нуждите на клиентите;

Изисквания:
* да сте активни и позитивни;
* да сте гъвкави и с желание за развитие;
* да търсите динамична и интересна работа;
* да работите в екип и да сте отговорни към възложените задачи и срокове;

Голяма част от нашият екип е стартирал при нас по стажантска програма и до днес работим и се развиваме заедно. Друга част от стажантите ни са се реализирали в по-големи компании със самочувствието, че знаят и умеят.

След завършване на стажа има възможност за постоянна заетост.

Към началото