+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Удължаване на програма „Нова възможност за младежка заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020

От субсидирана заетост пускат НОВИ програми

МЕЖДУВРЕМЕННО ПРОГРАМА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ СЕ УДЪЛЖАВА

Поради засилен интерес операция „Младежка заетост“ е удължена до 2023 г., а бюджетът й
се увеличава с 20 млн. лв. и така средствата възлизат на общо 102 млн. лв. Това бе решено
на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси.

Инициативата за младежка заетост е насочена изключително към младите хора, които не учатне работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или
такива, които не са се регистрирали като търсещи работа. Така се гарантира, че в тези
части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да
получат целенасочена подкрепа. Субсидираната по мярката заетост е за период до 9 месеца
с осигурен ментор.

Младежите ще имат възможност да се включат в обучения за придобиване на преносими и
„меки“ умения. Личностната реализация и развитие, устойчивия начин на живот, работата
в екип, управлението на конфликти, способността за решаване на проблеми,
инициативност, планиране и управление на проекти, творческо и критично мислене и
други са компетенциите, необходими за съвременния начин на работа и за успешна
реализация на различни позиции при различни работодатели, посочват още от Програмата.

В младежка заетост се включват:

  • безработните и неактивни младежи от 16 до 29 г.
  • работодатели:
  • частни предприятия
  • общини и общински предприятия
  • Публични институции, ведомствата и органите на изпълнителната и местната власт

За първия месец на младежите ще бъдат осигурени средства за обществен транспорт от и
до работното място. Работодателите, които сключат безсрочен трудов договор със стажувал
младеж за длъжност, която съответства на квалификацията на стажанта за същото или по-
добро възнаграждение, ще получават стимули в размер на разходите им за осигуровки за
срок от 6 месеца от началото на договора.

Към началото