Информация във връзка с Украйна на Агенция „Митници“

Информация във връзка с Украйна на Агенция "Митници".

На интернет страницата на Агенция „Митници“ е публикувана информация за изискванията за граничен контрол при пристигащите от Украйна. Посочен е единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна, където е поместена пълна информация за изискванията на граничния контрол при влизането в Република България. Посочени са и указания за необходимите документи за самоличност.

В специална секция на портала е поместена информация за процедурата по получаване на статут за международна закрила на гражданите на Украйна, пристигайки у нас.

Платформата има възможност за подаване на сигнали за помощ и евакуация на граждани.

Порталът обработва информация за доброволци и дарители. Изградена е специална секция с мерките, свързани с ограниченията от COVID-19. Специалният сайт разполага и със собствена секция за новини.

Повече информация може да откриете в линка – Единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна

Информация във връзка с Украйна на Агенция „Митници“
Към началото