+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

Процедура „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“

Цел на процедурата: Насърчаване на инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Допустими кандидати: 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 […]

100% успеваемост за АзУкЕн по процедура „Устойчива заетост на хора за неравностойно положение“

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да ви уведомим, че 100% от съвместните ни проекти са успешни по  Процедура: УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ и Оценителна сесия: BG05SFPR002-1.012-S1 Удоволствието ни е два пъти по-голямо, защото от почти 500  кандидата над 50% са отхвърлени на административно съответствие в частта на доброто познаване на ЗНЗ 2024 (Закона за насърчаване на […]

Процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

1. Цел на процедурата: Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. 2. Финансирането се извършва в съответствие с Регламент 1407/2013 г. „de minimis“ 100%; 3. Размер на проекта: Дейност 1 (задължителна) наемане на безработни, неактивни и лица с ТЕЛК; Дейност 2 – ментори; (1/2 МРЗ […]

Проектът „Повишена гражданска активност при младежите = на по-стабилно общество“

Ако искаш да участваш, запиши се във формуляра по-долу до 17 януари 2024 г.: 👇 Формуляр за кандидатстване за „Пътеводител за гражданско участие“ #НавигирамеБъдещето 👇 Обучението ще включва редица активности, започващи с кратка игра за запознаване със Сдружение „Младежки компас“, следвана от представяне на проекта и неговите цели. Ще си поговорим за структурата и функциите на […]

АзУкЕн се довери на Ивет Павлова (НЛП коуч) за обучението на екипа си

Екипът на АзУкЕн завърши последната работна седмица от 2023 г. със специално обучение. По наше желание се включихме в първия цикъл от тренинга с коучинг елементи на тема „Изкуството на позитивното общуване и изграждането на силен и сплотен екип“. Обучението е авторска разработка на Ивет Павлова (НЛП коуч). Идеята е и през 2024 г. да […]

Комплиментът е от нашия верен партньор в бизнеса ЮВИ Юнайтед Вижън

С чисто нови слънчеви очила се сдоби всеки един член на екипа на АзУкЕн ООД – счетоводни и консултантски услуги! Комплиментът е от нашия верен партньор в бизнеса ЮВИ Юнайтед Вижън, който ни изпрати още: сладки изкушения, качествени напитки и прекрасни рекламни материали. Очакваме утрешния ден, с надеждата за слънце! Все пак имаме нови очила!

Процедурата „Адаптирана работна среда“ е отворена за кандидатстване

Цел на процедурата: Подкрепа за предприятия в прехода към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, здравословна и безопасна работна среда. Допустими дейности: Дейност 1: Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти  за организация на работни процеси на конкретните работни […]

Стажант – управление проекти

Ако искате добра професионална реализация, ви трябва практически опит в реална среда.АзУкЕн дава възможност, както на младежи завършващи образованието си, така и на хора решили да се квалифицират и преквалифицират, чрез платен стаж. Стажът при нас е структуриран модел за придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера.В рамките на стажантската програма […]

От субсидирана заетост пускат НОВИ програми

Поради засилен интерес операция „Младежка заетост“ е удължена до 2023 г., а бюджетът й
се увеличава с 20 млн. лв. и така средствата възлизат на общо 102 млн. лв.

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Подкрепа, чрез съфинансиране на проекти, чието изпълнение води до внедряване и пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес, в приоритетните тематични области на ИСИС – Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Към началото