+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Проект „Солидарност“

АзУкЕн взе участие в работна визита на ЕК в софийското бюро по труда „Възраждане“

Днес бюрото по труда „Възраждане“, гр. София, бе домакин на работно посещение на Йерун Юте, началник на отдел В/5 „Румъния, България“ в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия (ЕК), заместник-министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и ръководителя на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов. Желанието на гостите бе да се запознаят на място с услугите на българската служба по заетост и да се срещнат с експертите, които работят на първа линия. АзУкЕн също взе участие в работната визита като единствен работодател с добра практика по програма „Солидарност“.

Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов представи колегите от местната структура, които посрещнаха представителите на ЕК и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и презентираха основните приоритети в работата на бюрата по труда в България.

Интерес за Йерун Юте бе представянето на технологията на работа и посредническите услуги за безработните – от активиране на неактивни лица, регистрация, изготвяне на индивидуален план за действие, определяне на потребностите на търсещите работа и т.н. Презентаторите от бюрото по труда „Възраждане“ споделиха от своята практика кога възниква необходимостта да се включи и работата на психолог, на кейс – мениджър и в кои случаи се пристъпва към съвместни действия с партньорски организации.

Част от въпросите на гостите бяха насочени към спецификата на работата с уязвимите групи на пазара на труда у нас – продължително безработните и представителите на ромското малцинство. Експертите споделиха както редица свои добри практики, така и трудностите, които срещат най-често при работата с тези групи. Посредническите услуги за работодатели в българските териториални структури на Агенция по заетостта бе също една от темите, която предизвика интереса на гостите.

Гостите проявиха интерес и към услугите на бюрата по труда за украински бежанци. В рамките на своето посещение екипите на ЕК и МТСП имаха възможността да се запознаят с граждани на Украйна, намерили работа със съдействието на бюрото по труда. Личните истории на украинците и работодателите онагледиха възможностите за подкрепа и добрите практики на Агенция по заетостта в тази посока. Изпълнителният директор Смилен Вълов отбеляза поредицата от комплексни мерки, които институцията предприема от самото начало на военните действия в Украйна.

В заключение Йерун Юте пожела успех на колегите си от Агенция по заетостта и заяви своята увереност за развитието на институцията като ефективен обществен трудов посредник и активен член на европейското семейство на обществените служби по заетост.

  • Обобщен регистър одобрени работодатели

Повече информация може да откриете в новината на сайта на Агенция по заетостта

Към началото