Становища МТСП – въпроси и отговори

АзУкЕн ООД - счетоводни и консултантски услуги

АзУкЕн ООД - счетоводни и консултантски услуги

469

Счетоводни и консултантски услуги. Данъчни консултации. Бизнес консултации. Управление на проекти и бюджети.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
14 hours ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/06/13 06:46:34 ВЪПРОС ОТ АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ:

ЗДРАВЕЙТЕ. ОТ 10 ДНИ СЪМ НАЗНАЧЕН НА ТРУДОВДОГОВОР, ЗА КОЙТО Е ПОДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ В НОИ. ДЕТЕТО МИ СЕ РАЗБОЛЯ И СЕ НАЛАГА ДА ПОЛЗВАМ БОЛНИЧЕН ДОКАТО СЕ ОПРАВИ НО МИ ОТГОВОРИХА, ЧЕ НЯМАМ ПРАВО НА ТАКЪВ.???? БИХТЕ ЛИ ПОЯСНИЛИ, НА РАЗБИРАЕМ ЕЗИК, ЗАЩО Е ТАКА И ЗАЩО МИ ОТКАЗВАТ? ВСЕ ПАК БОЛЕСТИТЕ НЕ СЕ ПОЯВЯВАТ В НЯКАКВИ СРОКОВЕ. ЗА МЕН ТОВА Е АБСУРД.

✅ ОТГОВОР:

Уважаеми г-н Колев,

👉🏻 От предоставената по запитването Ви информация, разбираме, че от 10 дни сте назначен на трудов договор, която информация е недостатъчна, поради което отговорът е принципен.

👉🏻 Съгласно чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето. Този отпуск се разрешава от здравните органи (чл. 162, ал. 2 от КТ). Следователно работодателят няма право на преценка дали да разреши ползването на този отпуск, или не.

👉🏻 Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

👉🏻 Следователно, за да получите парично обезщетение за периода на ползване на отпуска за временна неработоспособност, следва да сте били осигуряван за социалните рискове общо заболяване и майчинство най - малко 6 месеца преди настъпването на осигурителния случай – временната неработоспособност. В случая е без значение дали този стаж е придобит при последния или при друг работодател.

👉🏻 В чл. 45, ал. 1 от КСО са определени случаите, в които се изплаща парично обезщетение за гледане на болно дете при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване. Член 45, ал. 1, т. 2 от КСО предвижда парично обезщетение да се изплаща за не повече от 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството, за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение на болно дете до 18-годишна възраст.

👉🏻 Това ограничение не се отнася за случаите на гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено заедно с осигурения в заведение за болнична помощ. За един и същи осигурителен случай за едно и също време парично обезщетение по чл. 45, ал. 1 може да се изплаща само на един осигурен член на семейството. За гледане на хронично болен член на семейството парично обезщетение се изплаща само при изостряне на заболяването. За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия, съпругът и съпругата (чл. 45, ал. 2-4 от КСО).

👉🏻 Конкретната преценка на правото на парично обезщетение за временна неработоспособност се извършва от Националния осигурителен институт.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/06/13 06:46:34 ВЪПРОС ОТ АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ:

ЗДРАВЕЙТЕ. ОТ 10 ДНИ СЪМ НАЗНАЧЕН НА ТРУДОВДОГОВОР, ЗА КОЙТО Е ПОДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ В НОИ. ДЕТЕТО МИ СЕ РАЗБОЛЯ И СЕ НАЛАГА ДА ПОЛЗВАМ БОЛНИЧЕН ДОКАТО СЕ ОПРАВИ НО МИ ОТГОВОРИХА, ЧЕ НЯМАМ ПРАВО НА ТАКЪВ.???? БИХТЕ ЛИ ПОЯСНИЛИ, НА РАЗБИРАЕМ ЕЗИК, ЗАЩО Е ТАКА И ЗАЩО МИ ОТКАЗВАТ? ВСЕ ПАК БОЛЕСТИТЕ НЕ СЕ ПОЯВЯВАТ В НЯКАКВИ СРОКОВЕ. ЗА МЕН ТОВА Е АБСУРД. 

✅ ОТГОВОР:

Уважаеми г-н Колев,
 
👉🏻 От предоставената по запитването Ви информация, разбираме, че от 10 дни сте назначен на трудов договор, която информация е недостатъчна, поради което отговорът е принципен.

 👉🏻 Съгласно чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето. Този отпуск се разрешава от здравните органи (чл. 162, ал. 2 от КТ). Следователно работодателят няма право на преценка дали да разреши ползването на този отпуск, или не.

👉🏻 Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

👉🏻 Следователно, за да получите парично обезщетение за периода на ползване на отпуска за временна неработоспособност, следва да сте били осигуряван за социалните рискове общо заболяване и майчинство най - малко 6 месеца преди настъпването на осигурителния случай – временната неработоспособност. В случая е без значение дали този стаж е придобит при последния  или при друг работодател.

 👉🏻 В чл. 45, ал. 1 от КСО са определени случаите, в които се изплаща парично обезщетение за гледане на болно дете при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване. Член 45, ал. 1, т. 2 от КСО предвижда парично обезщетение да се изплаща за не повече от 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството, за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение на болно дете до 18-годишна възраст. 

👉🏻 Това ограничение не се отнася за случаите на гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено заедно с осигурения в заведение за болнична помощ. За един и същи осигурителен случай за едно и също време парично обезщетение по чл. 45, ал. 1 може да се изплаща само на един осигурен член на семейството. За гледане на хронично болен член на семейството парично обезщетение се изплаща само при изостряне на заболяването. За членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия, съпругът и съпругата (чл. 45, ал. 2-4 от КСО).

👉🏻 Конкретната преценка на правото на парично обезщетение за временна неработоспособност се извършва от Националния осигурителен институт.
5 days ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/06/06 11:03:49 ВЪПРОС ОТ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА:

ЗДРАВЕЙТЕ, ИМА ЛИ ПРАВО НА ОТПУСК ПО ЧЛ 169 АЛ 1 РАБОТНИК НА ТРУДОВ ДОГОВОР , КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАЛ ОТПУСК ,НО Е И РЕДОВЕН СТУДЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ? БЛАГОДАРЯ!

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Петрова,

👉🏻 Съгласно чл.169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

‣ да учи в средно или висше училище;
‣ обучението да се извършва без откъсване от производството
‣ да има съгласието на работодателя за това.

👉🏻 Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация (чл. 169, ал. 3 КТ). Следва да имате предвид, че съгласието за ползване на отпуск за обучение по чл. 169 от КТ се дава еднократно за обучение в средно или висше учебно заведение и не е необходимо ново съгласие за ползване на отпуска по чл. 169, ал. 3 от КТ. Ако такова съгласие от страна на работодателя не е дадено по време на обучението, не е пречка работникът или служителят да го поиска във връзка с отпуск по чл. 169, ал. 3 от КТ.

👉🏻 Обръщаме внимание, че когато не е дадено съгласие от работодателя, учащите работници или служители имат право на неплатен отпуск по чл. 171, ал. 2 от КТ.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/06/06 11:03:49 ВЪПРОС ОТ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА: 

ЗДРАВЕЙТЕ, ИМА ЛИ ПРАВО НА ОТПУСК ПО ЧЛ 169 АЛ 1 РАБОТНИК НА ТРУДОВ ДОГОВОР , КОЙТО НЕ Е ПОЛЗВАЛ ОТПУСК ,НО Е И РЕДОВЕН СТУДЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ? БЛАГОДАРЯ!

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Петрова,

👉🏻 Съгласно чл.169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

‣ да учи в средно или висше училище;
‣ обучението да се извършва без откъсване от производството 
‣ да има съгласието на работодателя за това.

👉🏻 Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация (чл. 169, ал. 3 КТ). Следва да имате предвид, че съгласието за ползване на отпуск за обучение по чл. 169 от КТ се дава еднократно за обучение в средно или висше учебно заведение и не е необходимо ново съгласие за ползване на отпуска по чл. 169, ал. 3 от КТ. Ако такова съгласие от страна на работодателя не е дадено по време на обучението, не е пречка работникът или служителят да го поиска във връзка с отпуск по чл. 169, ал. 3 от КТ.

👉🏻 Обръщаме внимание, че когато не е дадено съгласие от работодателя, учащите работници или служители имат право на неплатен отпуск по чл. 171, ал. 2 от КТ.

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/06/03 09:38:36 ВЪПРОС ОТ КРАСИМИРА АТАНАСОВА:

ЗДРАВЕЙТЕ,ИМА ЛИ ПРАВО СЛУЖИТЕЛ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ.222 АЛ.3 ОТ КТ, ПРЕДИ ДА Е ИЗЛЯЗЛО РЕШЕНИЕТО МУ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ?

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Атанасова,

👉🏻 Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

❗️Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

👉🏻 Видно от разпоредбата работодателят е задължен на определи и изплати това обезщетение, в случай че работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на действие на трудовия договор, като без значение е дали е упражнил това право.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/06/03 09:38:36 ВЪПРОС ОТ КРАСИМИРА АТАНАСОВА:

ЗДРАВЕЙТЕ,ИМА ЛИ ПРАВО СЛУЖИТЕЛ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ.222 АЛ.3 ОТ КТ, ПРЕДИ ДА Е ИЗЛЯЗЛО РЕШЕНИЕТО МУ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ?

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Атанасова,

👉🏻 Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. 

 ❗️Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

👉🏻 Видно от разпоредбата работодателят е задължен на определи и изплати това обезщетение, в случай че работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на действие на трудовия договор, като без значение е дали е упражнил това право.
1 week ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/06/02 22:30:02 ВЪПРОС ОТ НИКОЛИНКА БОРИСОВА:

ЗДРАВЕЙТЕ! ПРИ РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 19Ч. ДО 24.00 ПРИ СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ТРЯБВА ЛИ ЧАСОВЕТЕ НОЩЕН ТРУД ОТ 10,00 ДО 24,00Ч. ДА СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯВАТ С КОЕФИЦИЕНТА ОТ 1,14 И ОБЩИЯТ БРОЙ ЧАСОВЕ ДА БЪДЕ СЪОТВЕТНО 5,28. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

✅ ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Борисова,

👉🏻 Поставеният от Вас въпрос е свързан с прилагането на чл. 9а от НРВПО.

👉🏻 Според чл. 9а, ал. 4 от Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) при установено сумирано изчисляване на работното време, при изготвянето на поименния график за работа, е задължително превръщането на нощните часове в дневни, когато работната смяна включва 4 или повече часа работа през нощта. Това се прави с оглед съобразяване на нормата за периода и изпълнение на изискването поименните графици да се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, да не е по-голям от нормата за продължителност на работното време (чл. 9а, ал. 3 от НРВПО).

👉🏻 Разпоредбата на чл. 9а, ал. 4 от НРВПО е съобразена и с изискванията относно нормалната продължителност на работното време, въведени в Кодекса на труда. Според чл. 141, ал. 2 от КТ работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна. Като се има предвид, че нормалната продължителност на дневното работно време е 8 часа (чл. 136, ал. 3 от КТ), а нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа (чл. 140, ал. 1 от КТ), съотношението на дневен към нощен труд е - 8 часа дневен към 7 часа нощен труд, т.е. коефициентът за превръщане на нощните часове в дневни е 1,143.

👉🏻 За да не се намалява възнаграждението на работника или служителя поради различната законоустановена продължителност на дневното и нощното работна време в чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. От изложеното следва, че при установено сумирано изчисляване на работното време превръщането на нощните часове в дневни се извършва при изготвянето на поименните графици. Следва да се спазва и изискването сборът от работните часове по графика на работника или служителя (след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд) за периода, за който е установено сумираното изчисляване, да не е по-голям от нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б НРВПО.

👉🏻 В тази връзка превръщането на нощния труд в дневен следва да се извършва, когато работната смяна включва 4 или повече часа работа през нощта.

👉🏻 Следва да се има предвид, че в чл. 8 от НСОРЗ е предвидено, че за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев. В този случай допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд се начислява и заплаща за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч., независимо дали работната смяна включва 4 или повече часа работа през нощта.

👉🏻 Следователно, ако при сумирано изчисляване на работното време в графика има смяна, в която нощните часове са по-малко от 4 часа, не се извършва преизчисляване с коефициента по чл. 9, ал. 2 НСОРЗ. За тези часове обаче, заплащането на допълнително трудово възнаграждение за нощен труд по чл. 8 НСОРЗ е задължително.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/06/02 22:30:02 ВЪПРОС ОТ НИКОЛИНКА БОРИСОВА:

ЗДРАВЕЙТЕ! ПРИ РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 19Ч. ДО 24.00 ПРИ СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ТРЯБВА ЛИ ЧАСОВЕТЕ НОЩЕН ТРУД ОТ 10,00 ДО 24,00Ч. ДА СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯВАТ С КОЕФИЦИЕНТА ОТ 1,14 И ОБЩИЯТ БРОЙ ЧАСОВЕ ДА БЪДЕ СЪОТВЕТНО 5,28. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

✅ ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Борисова,

👉🏻 Поставеният от Вас въпрос е свързан с прилагането на чл. 9а от НРВПО.

👉🏻 Според чл. 9а, ал. 4 от Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) при установено сумирано изчисляване на работното време, при изготвянето на поименния график за работа, е задължително превръщането на нощните часове в дневни, когато работната смяна включва 4 или повече часа работа през нощта. Това се прави с оглед съобразяване на нормата за периода и изпълнение на изискването поименните графици да се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, да не е по-голям от нормата за продължителност на работното време (чл. 9а, ал. 3 от НРВПО). 

👉🏻 Разпоредбата на чл. 9а, ал. 4 от НРВПО е съобразена и с изискванията относно нормалната продължителност на работното време, въведени в Кодекса на труда. Според чл. 141, ал. 2 от КТ работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна. Като се има предвид, че нормалната продължителност на дневното работно време е 8 часа (чл. 136, ал. 3 от КТ), а нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа (чл. 140, ал. 1 от КТ), съотношението на дневен към нощен труд е - 8 часа дневен към 7 часа нощен труд, т.е. коефициентът за превръщане на нощните часове в дневни е 1,143. 

👉🏻 За да не се намалява възнаграждението на работника или служителя поради различната законоустановена продължителност на дневното и нощното работна време в чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. От изложеното следва, че при установено сумирано изчисляване на работното време превръщането на нощните часове в дневни се извършва при изготвянето на поименните графици. Следва да се спазва и изискването сборът от работните часове по графика на работника или служителя (след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд) за периода, за който е установено сумираното изчисляване, да не е по-голям от нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б НРВПО.

👉🏻 В тази връзка превръщането на нощния труд в дневен следва да се извършва, когато работната смяна включва 4 или повече часа работа през нощта.

👉🏻 Следва да се има предвид, че в чл. 8 от НСОРЗ е предвидено, че за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев. В този случай допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд се начислява и заплаща за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч., независимо дали работната смяна включва 4 или повече часа работа през нощта. 

👉🏻 Следователно, ако при сумирано изчисляване на работното време в графика има смяна, в която нощните часове са по-малко от 4 часа, не се извършва преизчисляване с коефициента по чл. 9, ал. 2 НСОРЗ. За тези часове обаче, заплащането на допълнително трудово възнаграждение за нощен труд по чл. 8 НСОРЗ е задължително.
3 weeks ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/05/04 18:07:29 ВЪПРОС ОТ ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА:

ЗДРАВЕЙТЕ! ОТ 01.06.2021 Г. ДО 01.04.2022 Г. РАБОТИХ ПО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ КАТО ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 111 ОТ КТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 2 ЧАСА . СЛЕД КАТО ПРЕКРАТИХ ОСНОВНИЯ СИ ТРУДОВ ДОГОВОР, РАБОТОДАТЕЛЯТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР МИ ПРЕДЛОЖИ РАБОТА НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ - 8 ЧАСА НА СЪЩАТА ДЛЪЖНОСТ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 67 И ЧЛ.70 ОТ КТ, СЪС СРОК НА ИЗПИТВАНЕ 6 МЕСЕЦА, ОТ 01.04.2022 Г. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР СЪС СРОК НА ИЗПИТВАНЕ, СЛЕД КАТО ВЕЧЕ СЪМ РАБОТИЛА НА ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ ПРИ СЪЩИЯ РАБОТОДАТЕЛ?

✅ ОТГОВОР:

👉🏻 В чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя.

👉🏻 Бихме искали да обърнем внимание, че според чл. 70, ал. 5 от КТ за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

👉🏻 С оглед гореизложеното, тъй като с работодателя по трудовия договор за допълнителен труд сте сключила нов трудов договор, който е за същата работа, на която сте работили преди това в същото предприятие, мнението ни е, че в този случай уговарянето на срок за изпитване в договора е в противоречие с чл. 70, ал. 5 от КТ.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/05/04 18:07:29 ВЪПРОС ОТ ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА: 

ЗДРАВЕЙТЕ! ОТ 01.06.2021 Г. ДО 01.04.2022 Г. РАБОТИХ ПО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ КАТО ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 111 ОТ КТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 2 ЧАСА . СЛЕД КАТО ПРЕКРАТИХ ОСНОВНИЯ СИ ТРУДОВ ДОГОВОР, РАБОТОДАТЕЛЯТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР МИ ПРЕДЛОЖИ РАБОТА НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ - 8 ЧАСА НА СЪЩАТА ДЛЪЖНОСТ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 67 И ЧЛ.70  ОТ КТ, СЪС СРОК НА ИЗПИТВАНЕ 6 МЕСЕЦА, ОТ 01.04.2022 Г. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР СЪС СРОК НА ИЗПИТВАНЕ, СЛЕД КАТО ВЕЧЕ СЪМ РАБОТИЛА НА ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ ПРИ СЪЩИЯ РАБОТОДАТЕЛ?

✅ ОТГОВОР:

👉🏻 В чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от  работодателя.
 
👉🏻 Бихме искали да обърнем внимание, че според чл. 70, ал. 5 от КТ за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
 
👉🏻 С оглед гореизложеното, тъй като с работодателя по трудовия договор за допълнителен труд сте сключила нов трудов договор, който е за същата работа, на която сте работили преди това в същото предприятие, мнението ни е, че в този случай уговарянето на срок за изпитване в договора е в противоречие с чл. 70, ал. 5 от КТ.
3 weeks ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/05/20 08:53:52 ВЪПРОС ОТ САЛИ САЛИ:

ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ, КОЕТО ИМА ИЗДАДЕНО ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ИМА ЛИ ПРАВО ДА ПОЛЗВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА "ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ" БЕЗ НАСОЧВАНЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ.

✅ ОТГОВОР:

Уважаеми господин Сали,

👉🏻 Съгласно чл. 77, ал. 4 от Закона за социалните услуги лице с увреждане, което има издадено по Закона за хората с увреждания направление за предоставяне на социални услуги, има право да ползва тези услуги без насочване от дирекция „Социално подпомагане“ или общината и без предварителна оценка на потребностите.

👉🏻 Съответно, в чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги е посочено, че в случаите по чл. 77, ал. 4 от Закона за социалните услуги, в които не се извършва насочване и не се изготвя предварителна оценка, лицето с увреждане представя на ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от лицето доставчик, издаденото му направление за предоставяне на социални услуги и изготвената му индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/05/20 08:53:52 ВЪПРОС ОТ САЛИ САЛИ:

ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ, КОЕТО ИМА ИЗДАДЕНО ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ИМА ЛИ ПРАВО ДА ПОЛЗВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ БЕЗ НАСОЧВАНЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ.

✅ ОТГОВОР:

Уважаеми господин Сали,

👉🏻 Съгласно чл. 77, ал. 4 от Закона за социалните услуги лице с увреждане, което има издадено по Закона за хората с увреждания направление за предоставяне на социални услуги, има право да ползва тези услуги без насочване от дирекция „Социално подпомагане“ или общината и без предварителна оценка на потребностите. 

👉🏻 Съответно, в чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги е посочено, че в случаите по чл. 77, ал. 4 от Закона за социалните услуги, в които не се извършва насочване и не се изготвя предварителна оценка, лицето с увреждане представя на ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от лицето доставчик, издаденото му направление за предоставяне на социални услуги и изготвената му индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания.
3 weeks ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓ 2022/05/25 10:12:23 ВЪПРОС ОТ БОРЯНА НИКОЛОВА-ХРИСТАКОВА:

МОЛЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИЯ ВЪПРОС: ЗАКОНООБОСНОВАНО ЛИ Е ПОЛЗВАНЕТО НА 30 ДНИ ЕДНОКРАТЕН ОТПУСК, ИЗВЪН ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОТПУСКИ, ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДИСЕРТАЦИЯ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА, ПО КОЯТО СЕ ОБУЧАВАМ Е В РЕДОВНА ФОРМА?

ЩЕ СЕ ОПИТАМ МАКСИМАЛНО КРАТКО И КОРЕКТНО ДА ИЗЯСНЯ КАЗУСА: РАБОТЯ В ОБЩИНСКА СТРУКТУРА ОТ 1 Г. И 10 МЕСЕЦА. ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА СЪМ ДОКТОРАНТ /РЕДОВНА ФОРМА/ В ЮЗУ "Н. РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД. ДОСЕГА УСПЕШНО ОСЪВМЕСТЯВАХ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДВАТА АНГАЖИМЕНТА, НО СЕ НУЖДАЯ ОТ ВРЕМЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИСЕРТАЦИЯ. МОГА ЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ОТПУСК ПО ЧЛ. 169, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА? РЪКОВОДСТВОТО ТОЛЕРИРА ОБУЧЕНИЕТО МИ, НО ИМАТ ПРИТЕСНЕНИЯ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ОТПУСКАНЕТО НА ТОЗИ ОТПУСК.

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Николова-Христакова,

👉🏻 Платените отпуски за обучение намират своята уредба в чл.169 от Кодекса на труда (КТ). Съгласно цитираната разпоредба, и по специално ал.1 от същата, за да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

‣ да учи в средно или висше училище;

‣ обучението да се извършва без откъсване от производството и

‣ да има съгласието на работодателя за това.

👉🏻 Следва да се има предвид, че висшите училища осъществяват цялостната си дейност върху принципа на академична автономия в съответствие със законите на страната (чл. 19, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). Те самостоятелно изготвят цялостната учебна документация за всяка специалност, която съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗВО обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес.

👉🏻 Предвид различието и спецификата в учебните планове и формите на обучение, преценката дали се налага откъсване от производството за посещаване на учебни занятия или не, следва да се прави индивидуално за всеки отделен случай. Ако формата на обучение не налага откъсване от производството, работник или служител, който учи в средно или висше училище със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ.

👉🏻 Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация (чл. 169, ал. 3 КТ). Определянето му като “еднократно” означава, че се полага само веднъж за една научна степен (бакалавър, магистър, доктор), но този отпуск също може да се ползва наведнъж или на части. Следва да имате предвид, че съгласието за ползване на отпуск за обучение по чл. 169 от КТ се дава еднократно за обучение в средно или висше учебно заведение и не е необходимо ново съгласие за ползване на отпуска по чл. 169, ал. 3 от КТ.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓ 2022/05/25 10:12:23 ВЪПРОС ОТ БОРЯНА НИКОЛОВА-ХРИСТАКОВА:

МОЛЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИЯ ВЪПРОС:  ЗАКОНООБОСНОВАНО ЛИ Е ПОЛЗВАНЕТО НА 30 ДНИ ЕДНОКРАТЕН ОТПУСК, ИЗВЪН ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОТПУСКИ, ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДИСЕРТАЦИЯ,  ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА, ПО КОЯТО СЕ ОБУЧАВАМ Е В РЕДОВНА ФОРМА? 

ЩЕ СЕ ОПИТАМ МАКСИМАЛНО КРАТКО И КОРЕКТНО ДА ИЗЯСНЯ КАЗУСА: РАБОТЯ В ОБЩИНСКА СТРУКТУРА ОТ 1 Г. И 10 МЕСЕЦА. ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА СЪМ ДОКТОРАНТ /РЕДОВНА ФОРМА/ В ЮЗУ Н. РИЛСКИ - БЛАГОЕВГРАД. ДОСЕГА УСПЕШНО ОСЪВМЕСТЯВАХ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДВАТА АНГАЖИМЕНТА, НО СЕ НУЖДАЯ ОТ ВРЕМЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДИСЕРТАЦИЯ. МОГА ЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ОТПУСК ПО ЧЛ. 169, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА? РЪКОВОДСТВОТО ТОЛЕРИРА ОБУЧЕНИЕТО МИ, НО ИМАТ ПРИТЕСНЕНИЯ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ОТПУСКАНЕТО НА ТОЗИ ОТПУСК.

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Николова-Христакова,

👉🏻 Платените отпуски за обучение намират своята уредба в чл.169 от Кодекса на труда (КТ). Съгласно цитираната разпоредба, и по специално ал.1 от същата, за да има работникът или служителят право на платен отпуск за обучение, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

‣ да учи в средно или висше училище;

‣ обучението да се извършва без откъсване от производството и

‣ да има съгласието на работодателя за това.

👉🏻 Следва да се има предвид, че висшите училища осъществяват цялостната си дейност върху принципа на академична автономия в съответствие със законите на страната (чл. 19, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). Те самостоятелно изготвят цялостната учебна документация за всяка специалност, която съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗВО обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. 

👉🏻 Предвид различието и спецификата в учебните планове и формите на обучение, преценката дали се налага откъсване от производството за посещаване на учебни занятия или не, следва да се прави индивидуално за всеки отделен случай. Ако формата на обучение не налага откъсване от производството, работник или служител, който учи в средно или висше училище със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ.

👉🏻 Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация (чл. 169, ал. 3 КТ). Определянето му като “еднократно” означава, че се полага само веднъж за една научна степен (бакалавър, магистър, доктор), но този отпуск също може да се ползва наведнъж или на части. Следва да имате предвид, че съгласието за ползване на отпуск за обучение по чл. 169 от КТ се дава еднократно за обучение в средно или висше учебно заведение и не е необходимо ново съгласие за ползване на отпуска по чл. 169, ал. 3 от КТ.
4 weeks ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/05/19 20:21:40 ВЪПРОС ОТ МАРИАНА ДАНКОВА:

ИМАМ 27 ГОДИНИ УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, КАТО 20 ОТ ТЯХ СА В ЕДНО УЧИЛИЩЕ, А ОСТАНАЛИТЕ В ДРУГО. МЕЖДУ ДВЕТЕ УЧИЛИЩА ИМАМ 4 МЕСЕЦА, В КОИТО ПОЛУЧАВАХ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА. ЗАЧИТАТ ЛИ СЕ ТЕЗИ 27 ГОДИНИ КАТО НЕПРЕКЪСНАТ СТАЖ ПРИ ЕДИН И СЪЩ РАБОТОДАТЕЛ (СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" ) И ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ПОЛУЧА 11,5 ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ, КОЕТО ПРЕДСТОИ ПРЕЗ МАСЕЦ АВГУСТ ТАЗИ ГОДИНА?

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Данкова,

👉🏻 От запитването може да се предположи, че сте придобили 27 години трудов стаж като педагогически специалист. Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) съдържа специална уредба, приложима за педагогическите специалисти.

👉🏻 Съгласно чл. 219, ал. 6 от ЗПУО при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати. Периодите на безработица не се считат за прекъсване на трудовия стаж.

👉🏻 С Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 17.08.2020 г. (КТД Образование) е договорен по-висок размер (11 брутни работни заплати) на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, във вр. с чл. 219, ал. 6 от ЗПУО.

👉🏻 Във връзка с изложеното, сме на мнение, че Вие отговаряте на условията по чл. 219, ал. 6 от ЗПУО. В тази връзка, ако сте член на синдикална организация страна по КТД в училището или сте се присъединила към сключения КТД, Вие ще имате право на по-големия размер на обезщетението, предвиден в КТД.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/05/19 20:21:40 ВЪПРОС ОТ МАРИАНА ДАНКОВА:

ИМАМ 27 ГОДИНИ УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, КАТО 20 ОТ ТЯХ СА В ЕДНО УЧИЛИЩЕ, А ОСТАНАЛИТЕ В ДРУГО. МЕЖДУ ДВЕТЕ УЧИЛИЩА ИМАМ 4 МЕСЕЦА, В КОИТО ПОЛУЧАВАХ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА.  ЗАЧИТАТ ЛИ СЕ ТЕЗИ 27 ГОДИНИ КАТО НЕПРЕКЪСНАТ СТАЖ ПРИ ЕДИН И СЪЩ РАБОТОДАТЕЛ (СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ ) И ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ПОЛУЧА 11,5 ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ, КОЕТО ПРЕДСТОИ ПРЕЗ МАСЕЦ АВГУСТ ТАЗИ ГОДИНА?

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Данкова,

👉🏻 От запитването може да се предположи, че сте придобили 27 години трудов стаж като педагогически специалист. Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) съдържа специална уредба, приложима за педагогическите специалисти. 

 👉🏻 Съгласно чл. 219, ал. 6 от ЗПУО при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати. Периодите на безработица не се считат за прекъсване на трудовия стаж. 

👉🏻 С Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 17.08.2020 г. (КТД Образование) е договорен по-висок размер  (11 брутни работни заплати) на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, във вр. с чл. 219, ал. 6 от ЗПУО.

👉🏻 Във връзка с изложеното, сме на мнение, че Вие отговаряте на условията по чл. 219, ал. 6 от ЗПУО. В тази връзка, ако сте член на синдикална организация страна по КТД в училището или сте се присъединила към сключения КТД, Вие ще имате право на по-големия размер на обезщетението, предвиден в КТД.
1 month ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/05/16 17:16:28 ВЪПРОС ОТ АНТОНИЯ СТОЯНОВА:

ЗДРАВЕЙТЕ, РАБОТЯ КАТО ГОТВАЧ В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА-ДСХ И ДПЛФУ И ОБСЛУЖВАН ДВАТА ДОМА НА КОМПЛЕКСА.

МОЛЯ, ДА МИ ОТГОВОРИТЕ В КОЙ СТАНДАРТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ПОПАДАМ КАТО СЛУЖИТЕЛ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА И ТРЯБВА ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА АКТУАЛИЗИРА ЗАПЛАТАТА МИ?

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Стоянова,

👉🏻 Съгласно чл. 3 от Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, стандартите за заплащане на труда на служителите се определят за четири групи длъжности, както следва: основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство и предоставяне на социални услуги; препоръчителни специалисти в зависимост от вида на социалната услуга; служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите на социалната услуга; служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга.

👉🏻 Тези групи са дефинирани в § 1 на Допълнителната разпоредба (ДР) на наредбата. В т. 5 на § 1 от ДР на наредбата е дефинирана групата на служителите, подпомагащи функционирането на социалната услуга. Това са служители, отговарящи на изискванията на заеманата длъжност за предоставяне на услугата, които не са пряко ангажирани с основната дейност на услугата, но подпомагат доставчика в процеса на предоставянето й чрез подкрепящи и спомагателни дейности.

👉🏻 Длъжностите са свързани с осигуряване на поддръжка на материално-техническата база, снабдяване, хранене, хигиенизиране и други дейности с изключение на дейностите, свързани с администрирането на услугата.

👉🏻 Независимо от вида на предоставяната услуга за служителите, подпомагащи функционирането на социалната услуга, съгласно наредбата определеният размер на възнагражденията е минималната месечна работна заплата, установена за страната. Наредбата определя минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

👉🏻 Целта е служителите да получават възнаграждения над тези минимални размери. Обръщаме внимание, че размерите на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите не могат да са по-ниски от определените в Наредбата.

👉🏻 Няма пречка възнагражденията на служителите да бъдат и по-високи, като в правомощията на доставчика на услугата и нейния ръководител е да организират предоставянето на услугата и да преценяват възможностите за договаряне и коригиране на възнагражденията на служителите в рамките на определените финансови ресурси.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓2022/05/16 17:16:28 ВЪПРОС ОТ АНТОНИЯ СТОЯНОВА:

ЗДРАВЕЙТЕ, РАБОТЯ КАТО ГОТВАЧ В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА-ДСХ И ДПЛФУ И ОБСЛУЖВАН ДВАТА ДОМА НА КОМПЛЕКСА. 

МОЛЯ, ДА МИ ОТГОВОРИТЕ В КОЙ СТАНДАРТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ПОПАДАМ КАТО СЛУЖИТЕЛ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА И ТРЯБВА ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА АКТУАЛИЗИРА ЗАПЛАТАТА МИ?

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Стоянова,

👉🏻 Съгласно чл. 3 от Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, стандартите за заплащане на труда на служителите се определят за четири групи длъжности, както следва: основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство и предоставяне на социални услуги; препоръчителни специалисти в зависимост от вида на социалната услуга; служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите на социалната услуга; служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга. 

👉🏻 Тези групи са дефинирани в § 1 на Допълнителната разпоредба (ДР) на наредбата. В т. 5 на § 1 от ДР на наредбата е дефинирана групата на служителите, подпомагащи функционирането на социалната услуга. Това са служители, отговарящи на изискванията на заеманата длъжност за предоставяне на услугата, които не са пряко ангажирани с основната дейност на услугата, но подпомагат доставчика в процеса на предоставянето й чрез подкрепящи и спомагателни дейности. 

👉🏻 Длъжностите са свързани с осигуряване на поддръжка на материално-техническата база, снабдяване, хранене, хигиенизиране и други дейности с изключение на дейностите, свързани с администрирането на услугата.

👉🏻 Независимо от вида на предоставяната услуга за служителите, подпомагащи функционирането на социалната услуга, съгласно наредбата определеният размер на възнагражденията е минималната месечна работна заплата, установена за страната. Наредбата определя минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. 

👉🏻 Целта е служителите да получават възнаграждения над тези минимални размери. Обръщаме внимание, че размерите на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите не могат да са по-ниски от определените в Наредбата.

👉🏻 Няма пречка възнагражденията на служителите да бъдат и по-високи, като в правомощията на доставчика на услугата и нейния ръководител е да организират предоставянето на услугата и да преценяват възможностите за договаряне и коригиране на възнагражденията на служителите в рамките на определените финансови ресурси.
Заредете още публикации
Към началото