+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Надежда Шопова - старши счетоводител

Квалификация:

Средно образование – 3 та степен професионална квалификация „Икономика и мениджмънт“
Бакалавър – „Счетоводство и контрол“
Магистър – „Счетоводство и одитинг“ и „Международен бизнес и мениджмънт“

Допълнителна квалификация
– Основните умения на Надежда са насочени към извършване на дейности по текущ оперативен контрол, съставяне и анализ на финансови отчети, анализ на риска, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на вътрешен одиторски контрол.
– Като магистър по счетоводство и одит извършва вътрешни одити, консултира и съдейства на оперативни и главни счетоводители, финансови мениджъри, финансови анализатори, данъчни консултанти и ръководители на отдели и други корпоративни структури.
– Надежда владее английски език, което улеснява работата ѝ с международни клиенти.

Основни задължения и отговорности:

Надежда като старши счетоводител стриктно следи за:

  1. Вземане на решения и контрол на база счетоводна информация;
  2. Организиране и функциониране на счетоводно-отчетната система на предприятията;
  3. Извършване на независим финансов одит в екип;
  4. Работа със специализиран счетоводен софтуер и ERP системи в предприятията;
  5. Изготвяне на финансови отчети;
  6. Анализ на финансово-счетоводна информация.

Професионален опит:

Надежда е целеустремен и организиран човек, който още от първите стъпки на образованието и професионалният си опит показва къде и как иска да се позиционира.

Икономическото средно образование „икономика и мениджмънт“ е само началото на израстването. Надежда надгражда с бакалавърска и магистърска степен знанията си (счетоводство и одит, както и международен бизнес и мениджмънт).

Обучението й дава стабилна основа за:

  • Да познава доста добре структурата, организацията и управлението на дейността на предприятията, включително организацията на финансовата им дейност и системите за отчитане;
  • Професионални знания и умения, характерни за профила й като анализ на счетоводно-отчетните стандарти и контролни функции в отделното предприятие и ролята на финансово-счетоводните специалисти;

Надежда не остава незабелязана от големи компании като Уникредит булбанк, където разгръща потенциала си в консултации, офериране и продажба на пълнен пакет от банкови продукти и услуги –кредити, кредитни карти, разплащателни и спестовни пакети и пр.

Страстта към счетоводството и одита насочват Надежда, още докато учи, към професионална реализация като счетоводител – анализатор във финансови и консултантски къщи. Надежда успява да усъвършенства професионалните си умения в международните компании „Кроу България Адвайзъри“ и „Ърнст и Янг България“. Не на последно място, „Тенис клуб Малееви“ и глобалната компания „Ориндж трейл“ си партнират с нея.

 

АзУкЕн има привилегията да бъде нейният избор от 2023 година. Съвместно с другите служители на АзУкЕн анализира счетоводна информация за целите на управлението на компаниите. Акцент е изготвянето на индивидуални и консолидирани финансови отчети на база приложимото счетоводно законодателство.

Надежда предлага на мениджмънта на поверените й дружества техники за ефективното управление на бизнеса и при вземане на решения. Активно участва в подготовката на различни данъчни документи, вкл. данъчни декларации и справки.

Аналитичните й умения са насочени към финансовата ефективност на бизнеса на базата на конкретни показатели и прилагането на основните одиторските процедури за осъществяване на вътрешен и външен одит.

Към началото