+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
АзУкЕн е на пазара на счетоводни и консултантски услуги от 2013г.

Ние вярваме в интеграцията на деца в неравностойно положение. Предлагаме стажуване и обучения по практически професии. Предоставяме им възможност за кариерно развитие, като подхождаме с разбиране за нивото и качеството на живот в подобни домове.

Екипът ни е търпелив и целеустремен в идеята да се подаде ръка на тези деца и да ги извадим от мрежата на социалните помощи, и да станат пълноценни граждани и добри специалисти. АзУкЕн подава ръка и на хора в неравностойно положение по проект „Обучение и заетост“ със подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – ОЗ –ХУ – 01 – 07-3116

Съвместно създадохме условия за заетост на безработни хора в неравностойно положение на пазара на труда. Работим по повишаване пригодността за заетост и заработване на трудови възнаграждения чрез осигуряване на обучение на лицата в реална трудова среда. 

Основните ни цели са: 

  • Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на лицата, с цел промяна на обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи.
  • Създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората в неравностойно положение.      

Към началото