Счетоводител

Обява за работа в АзУкЕн ООД

06.06.2022, Ref.No:6220 – вижте обявата в сайта на jobs.bg

София, кв. Лагера (карта)
Постоянна работа
Пълно работно време

Уважаеми колеги,

в този труден период на пандемия, нашия екип показа устойчивост, професионализъм и висока отговорност към партньорите, което доведе до разрастване на позициите ни в сферата на счетоводството и данъчните консултации.
Разкрихме нов офис в квартал Лагера, където ще бъде и работното място.

АзУкЕн ООД се гордее със своите клиенти от 2013 година и добрите партньорски взаимоотношения като гарант за успешен бизнес модел. Услугите, които предлагаме са далеч само от месечно обработване на документи, ние помагаме нашите клиенти да постигнат своите бизнес цели като:
  • Намаляване рисковете;
  • Оптимизация на данъчни задължения;
  • Подобряване ефективността – намаляване на разходната част и подпомагане на растежа на бизнеса ви.
  • Автоматизация на системите ви – за постигане на мащаб без режийни разходи или сложност. (дигитализация);
  • Финансирате идеите си чрез частен и/или публичен ресурс;
  • Дю Дилиджънс;

Отчетността се води по утвърдена сертифицирана система от TUV Nord ISO 9001:2015 и одобрени от Европейският парламент за платежен посредник. Прилагаме всички правила на GDPR съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и гарантираме конфиденциалност на нашите клиенти. Членове сме на браншови клъстерни организации и работим в колаборация с едни от най-добрите експерти в областта.

Работата при нас е динамична и изпълнена с казуси и предизвикателства. Търсим човек, който иска да е част от екипна работа и желае да надгражда със знания.

* Имаме стажантска програма, която е развита с пълен капацитет;
* Имаме социална програма и интегрираме хора в неравностойно положение, като придобиват опит в работна среда.

За нас е важно да имате опит в:

* Изготвяне на отчети, справки и декларации към НСИ/НАП
* Познания свързани с данъчното законодателство;
* Трудово правни взаимоотношения и съпъстващите ги нормативни актове;
* Компютърна грамотност;
* Английският език е предимство;

Важно:

Моля, посочете очаквано възнаграждение.

Счетоводител
Към началото