Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Квалификация:

  • Бакалавър „Счетоводство и контрол“
  • Магистър „Корпоративни финанси“
  • Професионална квалификация „ Митническа и данъчна администрация“
  • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Специалност:

Като „Старши счетоводител“ ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата, данъчна и платежната дисциплина на поверените й дружества, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи.

Като финансов специалист изпълнява следните основни задачи:
– изготвят и организират финансови отчети за дадена организация;
– преглеждат финансовите документи на дадена организация;
– предоставят финансови съвети на лица или организации;
– изготвят аналитични доклади относно различни икономически сектори или на икономиката като цяло.

Професионален опит:

Стелиана старира по стажантска програма „Младежка заетост” през 2015 и стана неразделна част от екипа ни, а вече и партньор в дружеството. През годините изгради експертиза като старши счетоводител, финансов контрольор и координатор дейности. 

Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.