Моника Маринова – младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър – „Счетоводство и контрол“
Магистър – „Счетоводство и одит в нефинансови предприятие“

Основните й умения са в счетоводните концепции и стандарти, участие в разработването на счетоводна политика на нефинансовите предприятия, корпоративно счетоводство, вътрешен одит на финансовите отчети, отчитане на сделки с финансови инструменти и анализ на цялостната счетоводна дейност на нефинансовите предприятия.

Основни задължения и умения:

  • Консултира, планира и съдейства при установяването на счетоводни политики и изграждане на бюджети;
  • Изготвя и одобрява финансови документи, които се представят на ръководството на предприятието и други заинтересовани лица или съответните държавни институции;
  • Изготвя данъчни декларации;
  • Изготвя и/или докладва относно бюджети и прогнози за печалба;
  • Анализ на сметки и счетоводни документи;
  • Провежда проучвания по бюджети;

Професионален опит:

Моника стартира своята професионален опит в АзУкЕн, по програма „Младежка заетост“ 2016 г., още същата година се прехвърли в групата на Ол Ченълс Комюникейшън, дългогодишен клиент на АзУкЕн, от където продължи да партнира и на двете компании. 

През 2020 година се завърна в нашият екип, като трансферира специфичния опит придобит в рекламния бизнес и автоматизираните системи за рипорт. Към днешна дата партньорството с Ол Ченълс Комйникейшън и Моника допринася за развитието на всички страни.