Галина Веселинова

Галина Веселинова - старши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър – „Икономика на туризма“

Основните й познания са в методологията и организацията на счетоводството, проектиране на системи за финансово и управленско счетоводство, системи за диагностика, ранно предупреждение и минимизиране на оперативния и на финансовия риск. Добро познаване на счетоводните и одиторски стандарти, а също и текущо данъчно законодателство. 

Експертизата й е в различни отраслови области, като туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, търговия, информационни технологии и сферата на услугите. Галина има опит в управленското счетоводство, контролинг, местни финанси и бюджети. Участва активно в изграждането на счетоводни политики и конструирането на отчети.

Основни задължения и отговорности:

В качеството си на „старши счетоводител“ изпълнява следните основни задачи:

  • Консултации свързани с цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените й предприятия.

  • Икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.

  • Вътрешен финансов контрол.

  • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.

  • Подпомага ръководството на поверените й предприятия при осъществяване на неговите правомощия във финансово- счетоводната и икономическата дейност.

Професионален опит:

Галина стартира своя професионален опит 2001 в счетоводна кантора BSR, която създава високо квалифициран кадър в сферата на счетоводството. За пет години, Галина успява да израсне професионално и да е привлечена от големи хотелски вериги като Гранд хотел София, Хотел Алгара бийч, Хотел Гранд Виктория.

От тогава до момента професионалният път на Галина е само в сферата на счетоводството и консултациите, изградила е ръководни и организационни качества, както и висок професионализъм и етика. Характерно за нея е готовността да носи отговорност, да взема решения и да предлага работещи концепции.

Прецизността с която се работи, организацията и дисциплината, вкл. и устойчивостта на стрес са качествата, които АзУкЕн търси и намери в нейно лице.

Към началото